Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô không thể bỏ qua

  • bởi

Lĩnh vực ô tô ngày càng phát triển, đòi hỏi nguồn nhân sự chất lượng cao hơn cả về chuyên môn và kỹ năng. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong số những yêu cầu đó chính là phải thông thạo…